Obtinerea de avize si autorizatii

Obtinerea de avize si autoritati

Obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor edilitare solicitate prin acesta si a Autorizatiei de Construire pentru lucrarile proprii.
Obtinerea Avizului Tehnic de racordare pentru alimentarea cu energie electrica.