Proiectare

Proiectare

Elaborarea studiilor de solutie, a proiectelor tehnice si a caietelor de sarcini, DTAC ( PAC), pentru:

  • alimentarea cu energie electrica a consumatorilor ;
  • racordul la S.E.N. a producatorilor de energie electrica ;
  • devierea retelelor electrice de 0,4-110KV;
  • retehnologizarea instalatiilor electrice existente.