LUCRARI 6, 10, 20kV

General Electro Proexim este atestata tip C2A pentru “executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV – 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV”. Mai jos gasiti o parte dintre lucrarile executate.

BENEFICIAR

DENUMIRE LUCRARE

DESCRIERE

SC NORD CITY SRL Alimentarea cu energie electrica SC NORD CITY SRL din sos. Pipera – Tunari, oras Voluntari, nr. 113,  Ilfov                              
SC OR ECO GRUP SRL Alimentarea cu energie electrica ansamblu de locuinte  din str. Dobroiesti, nr. 27A,  Sector 2, Bucuresti Montare doua celule 20kV in Statia Fundeni 220/110kV ( Transelectrica ),construirea si  echiparea a doua PT-uri subterane (2X630kVA ), un PT subteran (1X630kVA), montare PT prefabricat  (2X630kVA ), racord medie tensiune PT-uri din Statia Fundeni ( 1,5km ), alimentare j.t. a cinci blocuri de locuinte prin intermediul FDCP-urilor si BMPT- urilor.
SC CREATIV INVEST GRUP SRL Alimentarea cu energie electrica SC CREATIV INVEST GRUP SRL  din sos. Pipera – Tunari, oras Voluntari, nr. 48, Ilfov
SC FERCO INVESTMENTS SRL Alimentarea cu energie electrica imobil birouri  Sos. Pipera – Tunari  Ilfov
SC CROWN CONSTRUCTION SRL Alimentarea cu energie electrica complex comercial si imobile de locuinte  Str. George Bacovia, nr. 15,  Ilfov
SC DECONS CO SRL Alimentarea cu energie electrica imobile birouri   Sos. Pipera – Tunari  Ilfov
SC FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD SA Alimentarea cu energie electrica imobil locuinte  din Str. Grigore Gafencu 45-47, sectorul 1, Bucuresti
SC PIONEER HI BRED SEEDS AGRO Asigurare spor de putere in alimentarea cu energie electrica  SC PIONEER                   comuna Ganeasa, DN2, sat Sindrilita,           judetul Ilfov Montare celula noua 20kV in statia electrica 110/20kV Afumati, plecare in cablu tip A2XSY – 3x1x150mmp – 20kV pe o lungime de 6500m, montare cutie de separatie tip Quiksec – 20kV.
SC MAKITA EU SRL Fabrica de masini-unelte portabile, hala de productie si sediul administrativ                     Sos. Bucuresti – Calarasi, DN3,                        Comuna Branesti,  Judetul Ilfov Echipare, modernizare celula existenta in Statia 110/20/6kV Solex, plecare in cablu tip A2XSY – 3x1x150mmp – 20kV pe o lungime de 10300m, montare punct de conexiune echipat cu doua celule de linie, o celula de masura, o celula de servicii interne.
SC PROCEMA INSTALATII SRL Alimentarea cu energie electrica ansamblu de vile din Str. Chefalului, nr. 10-12, Sectorul 2, Bucuresti Montare PT compact prefabricat, executie mansoane de legatura 20kV, pozare cablu A2XSY 3x1x150mmp -20kV pe o lungime de 1500m, realizare distributie j.t. cu cablu ACYABY 3X185+95 lungime totala 1200m, montare CD si FDCP.
SC EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT SRL Alimentarea cu energie electrica obiectiv de investitii Global City din Soseaua Bucuresti – Nord, Oras Voluntari,         Judetul Ilfov Montare 2 celule de feeder in statia Pipera 110/20kV, racord in cablu din statia electrica Pipera, cu cablu tip A2XSY-3x1x240mmp – 20kV pana la un punct de conexiune tip ENEL, conform DK 5600 ( 4 celule linie, 1 celula cupla, 2 celule de masura, 2 celule dispozitiv general, 4 celule trafo), montare  4 transformatoare de putere 2000kVA.
SC OBOR TOWERS SRL Alimentarea cu energie electrica  ansamblu de locuinte Str. Avrig, nr. 10, Sector 2, Bucuresti Montare PT nou prefabricat de 630kVA echipat cu celule de medie tensiune (doua celule de linie si o celula de transformator), un transformator cu ulei de putere 630kVA si un tablou de joasa tensiune, executie mansoane de legatura 20kV, pozare cablu A2XSY 3x1x150mmp-20kV pe o lungime de 60m, montare CD si FDCP.
SC CONLUX DEVELOPMENT SRL Alimentarea cu energie electrica ansamblu de locuinte Str. Apicultorilor, nr. 10-12,                   Sectorul 1, Bucuresti Montare PT nou suprateran independent prefabricat echipat cu: un echipament de medie tensiune compus din doua circuite de linie si un circuit de transformator, un transformator de putere 630kVA, un tablou de distributie de iluminat partial, executie mansoane de legatura 20kV, pozare cablu A2XSY 3x1x150mmp – 20kV pe o lungime de 250m. Alimentarea consumatorilor se realizeaza prin intermediul cablurilor de j.t. racordate in FDCP-uri si BMPT-uri.
SC SWAN PROPERTY SRL Alimentarea cu energie electrica imobil de birouri Soseaua Pipera Tunari, Oras Voluntari, Judetul Ilfov Montare 2 celule de feeder in statia Pipera 110/20kV, racord in cablu din statia electrica Pipera, cu cablu tip A2XSY- 3x1x150mmp – 20kV pana la un 2 puncte de conexiune tip ENEL, conform DK 5600 ( 2 celule linie, 1 celula de masura, 1 celule dispozitiv general, 2 celule trafo), montare  transformatoare de putere 2x1600kVA si 2x2000kVA .
PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI Amplificare si extindere retea electrica aeriana j.t. Str. Pavel Tcacenco; Intrarea Nicolae Balcescu; Str. Garii Pantelimon; Str. Ion Sion; Str. Salcamului, Orasul Voluntari Montare PT prefabricat 1X630kVA, executie lucrari canalizare electrica subterana 1-20kV, montare retea electrica aeriana iluminat particular si public, injectii in retele aeriene iluminat particular si public existenta si proiectata
SC PLATINUM VITAN TOWERS S.R.L. Alimentarea cu energie electrica ansamblu de locuinte din str. Penes Curcanul,  , nr. 14, sectorul 3, Bucuresti Montare 2 posturi de transformare subterane  echipate fiecare cu: un echipament de medie tensiune compus din doua circuite de linie si doua circuite de transformator, doua transformatoare de putere 630kVA, doua tablouri de distributie de iluminat partial, executie mansoane de legatura 20kV, pozare cablu A2XSY-3x1x150 mmp – 800m.
Alimentarea consumatorilor se realizeaza prin intermediul cablurilor de j.t. racordate in FDCP-uri si BMPT-uri.
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE Asigurare spor de putere in alimentarea cu energie electrica obiectiv  B-dul Carol I, nr. 24, Sector 3, Bucuresti    Amenajare electrica si constructiva a postului de transformare subteran inglobat in cladirea Ministerului Agriculturii si canalizare electrica subterana. PT-ul s-a echipat cu un transformator de putere uscat 800kVA, echipament m.t compus din doua circuite de linie si un circuit de transformator si un tablou de distributie j.t.
SC AUTO COBALCESCU SRL Alimentarea cu energie electrica sediu si service din Splaiul Unirii, nr. 311, Bucuresti Pozare cablu tip A2XSY-3x1x150mmp – 20kV pana la un post de transformare prefabricat tip ENEL, conform DK 5600 ( 2 celule linie, 1 celula de masura, 1 celula racord cablu, 1 celula  dispozitiv general, 1 transformator de putere 1000kVA). Protejare cablu 110kV existent in incinta beneficiarului.
SC BRC BUSINESS GROUP SRL Alimentarea cu energie electrica ansamblu de locuinte din str. Iosif Albu, nr. 88,                   sectorul 3, Bucuresti Montare post de transformare subteran  echipat cu: un echipament de medie tensiune compus din trei circuite de linie si doua circuite de transformator, doua transformatoare de putere 630kVA, doua tablouri de distributie de iluminat partial, executie mansoane de legatura 20kV, pozare cablu A2XSY-3x1x150 mmp – 900m, cu racord in PA1910.
Alimentarea consumatorilor se realizeaza prin intermediul cablurilor de j.t. racordate in FDCP-uri si BMPT-uri.
SC RAPTIS KAVOURAS SRL Alimentarea cu energie electrica imobile de locuinte Sos. Nordului, nr. 102-104                             Sector 1, Bucuresti Montare PT nou subteran echipat cu: un transformator de putere 630kVA, uscat, un tablou de medie tensiune alcatuit din doua celule de linie si o celula de transformator si un tablou de joasa tensiune. Canalizare electrica subterana 1-20kV. Alimentarea consumatorilor se realizeaza prin intermediul cablurilor de j.t. din FDCP-uri si BMPT-uri.
SC IMMOBILIARA ITALO ROMENA SRL Alimentare cu energie electrica imobil invatamant privat apartinand SC IMMOBILIARA  ITALO ROMENA SRL amplasat in Sat Pipera, T 4, A 121 / 10, Jud. Ilfov Pozare cablu tip A2XSY-3x1x150mmp – 20kV pana la un post de transformare prefabricat tip ENEL, conform DK 5600 ( 2 celule linie, 1 celula de masura, 1 celula racord cablu, 1 celula  dispozitiv general, 1 transformator de putere 800kVA).
SC HERASTRAU RESIDENCE SRL Alimentarea cu energie electrica imobile de locuinte  din  Sos. Nordului, nr. 62-70,                             Sector 1, Bucuresti Montare PT nou subteran inglobat echipat cu: un transformator de putere 1600kVA, uscat, un tablou de medie tensiune alcatuit din trei celule de linie si o celula de transformator si un tablou de joasa tensiune. Canalizare electrica subterana 1-20kV. Alimentarea consumatorilor se realizeaza prin intermediul cablurilor de j.t. din FDCP-uri si BMPT-uri.
SC NUSCO TOWER SRL Alimentare cu energie electrica imobil birouri SC NUSCO TOWER SRL amplasat in Sos. Pipera nr. 42, sector 2, Bucuresti Pozare cablu tip A2XSY- 3x1x150mmp – 20kV pana la un punct de conexiune tip ENEL, conform DK 5600 ( 2 celule linie, 1 celula de masura, 1 celule dispozitiv general, 2 celule trafo), montare  2 transformatoare de putere 2000kVA.
SC RELAX TIME SRL AEE Imoble de locuinte si birouri Str. 23 August, Otopeni, Judetul Ilfov Amenajare trecere din LEA in LES, canalizare electrica subterana  1-20kV, montare PT nou prefabricat suprateran echipat cu doua transformatoare de putere 630kVA, cu ulei, un tablou de medie tensiune alcatuit dintr-o celula de linie si doua celule de transformator si doua tablouri de joasa tensiune. Alimentarea se face prin intermediul cablurilor de j.t. din FDCP-uri, BMPT-uri si CD-uri ( cutie de distributie ).
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Alimentarea cu energie electrica imobile de locuinte  MAN Cazarma din  Sos. Antiaeriana, nr. 6, Sector 6, Bucuresti
-medie tensiune
Montare 6 posturi de transformare prefabricate tip ENEL, lucrari de canalizare electrica subterana 20kV cca. 8km si echipare celule feeder in statiile electrice Salaj si Panduri.
SC PROCEMA SA Alimentarea cu energie electrica a ansamblului rezidential din B-dul Preciziei nr. 6, sector 6, Bucuresti” – 2010 Montare 2 posturi de transformare  2x630kVA si 2x400kVA, lucrari de canalizare electrica subterana 20kV, racordarea consumatorilor din cele 10 blocuri de locuinte la joasa tensiune prin intermediul  cutiilor de distributie,  FDCP-urilor,  si BMPT-urilor.
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI BOSTINA SI ASOCIATII Asigurarea unui spor de putere in alimentarea cu energie electrica a imobilului de birouri din str. J.L. Calderon, nr. 70,  sector 2, Bucuresti Montare  post de transformare prefabricat 1x630kVA,  lucrari de canalizare electrica subterana 20kV si racordarea consumatorului la joasa tensiune.
SC SITY INTERNATIONAL SRL Alimentare cu energie electrica imobil birouri SC SITY INTERNATIONAL SRL amplasat in Soseaua Bucuresti –Ploiesti nr. 147, sector 1, Bucuresti Montare  post de transformare prefabricat 1x1250kVA cu masura pe medie tensiune, lucrari de montare celule 20kV in alte 3 posturi de transformare din zona si lucrari de canalizare electrica subterana 20kV.
SC UNIVERSAL MANAGEMENT SRL Alimentarea cu energie electrica a parcului industrial Bolintin Deal, Judetul Giurgiu Alimentarea cu energie electrica a parcului industrial cu 13MW prin montarea a trei puncte de conexiuni si realizarea lucrari de canalizare electrica subterana 20kV.
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA Retehnologizare PT – uri din zona UTR Bucuresti UO Est Modernizare posturi de transformare cu inlocuirea echipamentelor 20kV si 0.4kV si realizarea instalatiilor de telecontrol
SC EKW ENERGY SRL Racordarea la reteaua de medie tensiune UTR Tulcea a Parcului Eolian din zona Fagarasu Nou Montarea unui punct de conexiuni 20kV tip ENEL DK 5740 si racordarea acestuia la reteua aeriana 20kV din zona. Montare post trafo 1x800kVA aferent centralei eoliene si racordul acestuia la punctul de conexiuni, precum si montarea si conectarea centralei eoliene la joasa tensiune.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>